ფასდაკლებათა სისტემა

ფასდაკლებები კლუბის წევრებისთვის პროფილურ და არაპროფილურ სავაჭრო თუ მომსახურების ობიექტებში. ფასდაკლებები განისაზღვრება ბარათის ტიპის მიხედვით