24/7 ქოლ ცენტრის ინფორმაციული მხარდაჭერა

24 საათის განმავლობაში ჩვენი ქოლ-ცენტრის ოპერატორები  გასცემენ ინფორმაციას პარტნიორ კომპანიებში არსებული ფასდაკლებებისა და ჩვენი კლუბის  შესახებ. ქოლ- ცენტრი ასევე ეხმარება კლუბის წევრებს ავტომობილთან დაკავშირებული ინცინდენტების აღმოფხვრაში.